Cenník & Objednávka

Bulletin STAVDATA je overená pomôcka na získavanie kontaktov s architektmi, projektantmi, stavebníkmi – investormi a s hlavnými dodávateľmi stavieb a tak môžete v časovom predstihu získať zákazky. Objednajte si STAVDATA a my vám poradíme a pre prácu s tlačenou aj elektronickou podobou Bulletinu STAVDATA Vás zdarma zaškolíme.

Ak Vám pošta nedoručí nový Bulletin STAVDATA do 15. dňa v príslušnom mesiaci, oznámte nám to ihneď na naše tel. číslo : 0905 596420. V opačnom prípade sa bude príslušný Bulletin STAVDATA pokladať za doručený. S prvým číslom bulletinu zasielame aj faktúru na predplatné.

Žiadosť o cenovú ponuku na Vami vybraný typ Bulletinu STAVDATA zašlite na e-mail: infostavba@infostavba.sk.