Kto sme?

Na základe dlhoročných skúseností v oblasti stavebného poradenstva a marketingu v marci 2002 vznikla spoločnosť Infostavba zaoberajúca sa informáciami v stavebníctve a ich využitím pre potreby investorov, architektov, projektantov a stavebných dodávateľov.

Výborné kontakty s architektonickými aj projekčnými kanceláriami a efektívna spolupráca 19 interných a externých pracovníkov z celého Slovenska je základným pilierom činnosti vydavateľstva Infostavba.

Výsledkom našej práce je odborné periodikum o pripravovaných stavbách na Slovensku Bulletin Stavdata, ktorý využívajú firmy zaoberajúce sa stavebnou činnosťou.