Bulletin STAVdata

Bulletin STAVdata je odborné periodikum o pripravovaných stavebných investíciách na Slovensku. Pomocou informácií STAVdata môžete nadviazať kontakt s potenciálnymi obchodnými partnermi, projektantmi, stavebníkmi alebo hlavnými dodávateľmi stavieb, ponúkať im svoje služby, výrobky alebo materiály.

Vychádza 10. deň v mesiaci v tlačenej a elektronickej podobe v 4 verziách a to:

Bulletin STAVdata KLASIK

Dve základné alternatívy – s kontaktmi na súkromných stavebníkov (investorov) alebo bez kontaktov na súkromných stavebníkov (investorov).

Bulletin STAVdata KOMPLET

Obsahuje všetky kategórie stavieb zo všetkých regiónov na Slovensku.

Bulletin STAVdata REGIÓNY

Obsahuje všetky kategórie stavieb v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Bulletin STAVdata KATEGÓRIE STAVIEB

Obsahuje jednotlivé kategórie stavieb z celého Slovenska.

Prečo STAVdata?

 • prvý na Slovensku
 • vyše 15-ročná tradícia
 • najväčšie skúsenosti a najširší záber
 • vždy aktuálny, najkompletnejší a cenovo lacnejší
 • pracujeme pre dobrých, aby boli (naj)lepší
 • široký záber pripravovaných stavieb, stavebných zámerov, verejných súťaží a výsledkov verejných súťaží
 • zverejňovanie stavieb v tlačenej aj elektronickej forme
 • pre menších podnikateľov aj veľké firmy
 • pre dodávateľov stavebných materiálov, výrobkov, stavieb na kľúč, interiérov a exteriérov
 • získate aktuálny prieskum prípravy výstavby v SR s kontaktnými adresami, telefónmi, e‑mailami, úsporu na reklame, ktorá pri odoberaní informácií STAVDATA nie je nutná, nečakáte pasívne na obchodných partnerov, ale ich aktívne získavate v predstihu pred konkurenciou
 • Váš úspech závisí aj od nás

Rozdelenie informácií

Informácie v STAVdata KLASIK sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

 • Spoločenské stavby
 • Prevádzkovo–výrobné stavby
 • Polyfunkčné domy
 • Bytové domy
 • Rodinné domy
 • Inžinierske stavby
 • Verejné súťaže
 • Výsledky verejných súťaží

Informácie v STAVdata KOMPLET, REGIÓNY, KATEGÓRIE STAVIEB sú rozdelené do nasledujúcich kategórií

 • Spoločenské stavby
 • Prevádzkovo–výrobné stavby
 • Polyfunkčné domy
 • Bytové domy
 • Rodinné domy
 • Inžinierske stavby

Vzor informácií STAVdata